Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Privacyverklaring

Uw privacy, onze zorg

Het belang van uw privacy
 
Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u klant bent bij Huppertz Bouwmarkt. En onze nieuwsbrieven/mailings ontvangt of met ons correspondeert via onze site of per mail. Wij beschikken daarvoor over persoonsgegevens van u, die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn met onze producten en diensten, om af te leveren of te factureren. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt en worden zeker niet aan derden verstrekt.
 
Wij bewaren uw gegevens in een goed beveiligde omgeving, maar als u toch aangeeft uit ons adressenbestand te willen, zullen wij uw gegevens verwijderen.
Persoonsgegevens die wij van u verwerken

De volgende gegevens van u worden door Huppertz Bouwmarkt gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Post- en vestiging/afleveradres gegevens
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s) en faxnummer(s) voor zover aanwezig
 • IBAN/Bankrekening nummer
 • KVK gegevens
 • Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email info@hubohuppertz.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van het opslaan en gebruiken persoonsgegevens

Huppertz Bouwmarkt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Versturen van facturen en betalen van facturen
 • Om goederen bij u af te leveren of bij u op te (laten)halen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en zakelijke contacten uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huppertz Bouwmarkt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van HUBO- Huppertz) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Huppertz Bouwmarkt maakt gebruik van coockies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huppertz Bouwmarkt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hubohuppertz.nl.

Huppertz Bouwmarkt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huppertz Bouwmarkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@huppertzbouwmarkt.nl

Contactgegevens

Huppertz Bouwmarkt
Prins Bernhardplein 113 6291 HA Vaals
043 306 58 48 info@huppertzbouwmarkt.nl